افزایش بازدید سایت

راهنمای افزایش ورودی سایت

هدف از این راهنما، افزایش ورودی سایت بر اساس کلمات کلیدی بالقوه و ویرایش محتوای سایت بر اساس آن است. این کار از 3 روش انجام می‌شود که عبارتند از:

1. افزایش بازدید سایت بر اساس CTR

ابتدا وارد سرچ کنسول شده و در بخش Performance از قسمت فیلتر CTR را در حالت کم به زیاد مرتب Sort می‌نماییم.

sort ctr search cosole

تعدادی کوئری نمایش داده می‌شود، بر روی کیورد مورد نظر کلیک نموده و در تبpages کلیک می‌نماییم. هنگامی که وارد لینک صفحه شدیم در بخش بالا Query را حذف می‌نماییم.

increase website traffic

در بخش کوئری لیستی از کیوردها نمایش داده می‌شوند که می‌توان بر اساس آن تصمیم گیری نماییم که چه کلید واژه‌هایی را به صفحه مورد نظر اضافه و کار کنیم تا صفحه از رتبه متوسط بهبود یافته و باعث افزایش ورودی صفحه شود. باید دقت کنیم که کلیدواژه‌هایی که انتخاب می‌کنیم متناسب با هدف پروژه باشد.

queries

نکته: دقت کنید که کلمات کلیدی بدست آمده ممکن است به صورت مستقیم به صفحه فرود نمایش داده شده در نتایج مرتبط نباشند. در چنین حالتی شاید بهتر باشد که یک صفحه فرود جدید برای آن کلمه کلیدی ایجاد کرد و الزامی برای اینکه روی همان صفحه فرود کار شود وجود ندارد.

2. افزایش بازدید سایت بر اساس Impressions

ابتدا وارد سرچ کنسول شده و در بخش Performance از قسمت فیلترImpressions را در حالت زیاد به کم مرتب Sort می‌نماییم.

sort imperssion

اگر بخواهیم کوئری‌هایی که در صفحه 2 و صفحات دیگر هستند را مشاهده نماییم در قسمت فیلتر بخش Position را انتخاب نموده و در سمت چپ گزینه Greater than را انتخاب نموده و عدد 10 را وارد می‌نماییم.

performance

تعدادی کوئری نمایش داده می‌شود، بر روی کیورد مورد نظر کلیک نموده و در تبpages کلیک می‌نماییم. هنگامی که وارد لینک صفحه شدیم در بخش بالا Query را حذف می نماییم.

delete query

در بخش کوئری لیستی از کیوردها نمایش داده می شوند که میتوان بر اساس آن تصمیم‌گیری نماییم که چه کلید واژه‌هایی را به صفحه مورد نظر اضافه و کار کنیم تا صفحه از رتبه متوسط بهبود یافته و باعث افزایش ورودی صفحه شود. باید دقت کنیم که کلید واژه‌هایی که انتخاب می‌کنیم متناسب با هدف پروژه باشد.

website traffic

3. افزایش ورودی سایت بر اساس صفحات پربازدید

در این روش در گزارش performance به بخش صفحات می‌رویم و سپس صفحات را بر اساس CTR یا Impression مرتب‌سازی می‌کنیم (مشابه دو روش قبل) و سپس صفحاتی از سایت که پتانسیل بیشتری برای افزایش ورودی دارند را بدست می‌آوریم.

مرحله دوم: مشخص کردن کلمات کلیدی برای هر کدام از صفحات فرود

پس از طی کردن سه مرحله فوق، خروجی کار به این صورت خواهد بود که یک فهرست از کلمات کلیدی مرتبط با هر کدام از صفحات فرود تهیه کنیم و به صورت یک فایل مشخص شود. فایل فوق، به عنوان ورودی مرحله بعد سئو که ویرایش کردن محتوا است استفاده ‌می‌شود.

مثال افزایش ورودی بر اساس CTR:

پس از فیلتر CTR از حالت کم به زیاد از لیست زیر کوئری “خرید فرم اداری” را انتخاب می‌نماییم. با توجه به CTR ، تعداد کلیک، Position این کوئری را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در حال حاضر با این کوئری در رتبه 73 قرار داریم با بهبود صفحه و رتبه می‌توانیم باعث افزایش ورودی در سایت شویم.

select top query

اقدامات زیر را به ترتیب برای این کوئری انجام می‌دهیم:

1. بر روی کیورد “خرید فرم اداری” کلیک نموده و در تبpages کلیک می‌نماییم. در این بخش 3 صفحه برای آن وجود دارد اولی صفحه اصلی، دومی صفحه دسته بندی لباس فرم اداری، سومی صفحه محصول لباس کار سیلوری در این قسمت تصمیم می‌گیریم که کدام صفحه را انتخاب نماییم، با توجه به اینکه صفحه دسته بندی لباس فرم اداری متناسب با کوئری “خرید فرم اداری” است. بر روی این صفحه کلیک می‌نماییم.

choose landing page

2. بعد از کلیک بر روی لینک صفحه در بخش بالا Query را حذف می‌نماییم.

queries search console

3. مجدد به تب QUERIES باز می‌گردیم. لیستی از کوئری ها را مشاهده می‌کنیم.

increase google traffic

صفحه فرود:

کلمه کلیدی پیشنهادی:

 • لباس کار اداری
 • خرید فرم اداری
 • قیمت لباس فرم اداری

اقدامات لازم:

 • اضافه کردن کلمات کلیدی فرعی: خرید فرم اداری، قیمت لباس کار
 • ویرایش محتوا و اضافه کردن این کلمات به محتوا
 • در صورت لزوم ویرایش عنوان سئو و متا توضیحات
 • لینک سازی داخلی و خارجی

4. در این قسمت تصمیم می‌گیریم که کدام کوئری مناسب است که به صفحه و محتوا اضافه شود در اینجا لباس کار اداری، لباس فرم اداری، خرید فرم اداری، قیمت لباس فرم اداری مناسب هستند.

مثال افزایش ورودی بر اساس Impressions:

پس از فیلتر Impressions را در حالت زیاد به کم لیست زیر کوئری “لباس کار” را انتخاب می‌نماییم. با توجه به CTR، تعداد کلیک، Position این کوئری را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در حال حاضر با این کوئری در رتبه 14 قرار داریم با بهبود صفحه و رتبه می‌توانیم باعث افزایش ورودی در سایت شویم.

increase google traffic ways

اقدامات زیر را به ترتیب برای این کوئری انجام می‌دهیم:

1. بر روی کیورد “لباس کار” کلیک نموده و در تبpages کلیک می‌نماییم. در این بخش 5 صفحه برای آن وجود دارد اولی صفحه اصلی، دومی صفحه قیمت لباس کار، سومی صفحه محصول لباس کار ایران خودرو، لباس کار سیلوری، تگ محصول تولیدی لباس کار در تهران در این قسمت تصمیم می‌گیریم که کدام صفحه را انتخاب نماییم، با توجه به اینکه کوئری لباس کار جزء کلمات پر جستجو در این حوزه است و رقبا نیز بر روی این کلمه در صفحه اصلی خود کار نمودند و میزان ایمپرشن آن نیز بالا است، صفحه اصلی متناسب با کوئری “لباس کار” است. بر روی این صفحه کلیک می‌نماییم.

select page

2. بعد از کلیک بر روی لینک صفحه در بخش بالا Query را حذف می‌نماییم.

increase website traffic search-console

3. مجدد به تب QUERIES برمی‌گردیم. لیستی از کوئری ها را مشاهده می‌کنیم.

top query

4. در این قسمت تصمیم می‌گیریم که کدام کوئری مناسب است که به صفحه و محتوا اضافه شود در اینجا با توجه به اینکه کوئری تولیدی لباس کار، طراحان دوخت، لباس کار حرفه ای، خرید لباس کار قبلا بر روی این صفحه کار شده است، لباس کار و تولید لباس کار مناسب هستند.

صفحه فرود:

کلمه کلیدی پیشنهادی:

 • لباس کار
 • تولید لباس کار

اقدامات لازم:

 • اضافه کردن کلمات کلیدی فرعی: لباس کار و تولید لباس کار
 • ویرایش محتوا و اضافه کردن این کلمات به محتوا
 • در صورت لزوم ویرایش عنوان سئو و متا توضیحات
 • لینک سازی داخلی و خارجی

مثال افزایش ورودی بر اساس صفحات پربازدید:

در performance به بخش صفحات می‌رویم و سپس صفحات را بر اساس CTR یا Impression مرتب سازی می‌کنیم سپس صفحاتی از سایت که پتانسیل بیشتری برای افزایش ورودی دارند را بدست می‌آوریم. به طور مثال صفحه اصلی دارای 1066 کلیک و 23329 ایمپرشن است.

increase traffic website

اقدامات زیر را به ترتیب برای این صفحه انجام می دهیم:

1. بر روی این لینک (صفحه اصلی) در تب pages کلیک می‌نماییم.

traffic website

3. وارد تب QUERIES می‌شویم در اینجا لیستی از کوئری‌ها نمایش داده می‌شود.

increase website traffic search console

4. در این قسمت تصمیم می‌گیریم که کدام کوئری مناسب است که به صفحه و محتوا اضافه شود در اینجا با توجه به اینکه کوئری تولیدی لباس کار، طراحان دوخت، لباس کار حرفه ای، خرید لباس کار قبلا بر روی این صفحه کار شده است، لباس کار و تولید لباس کار مناسب هستند.

صفحه فرود:

کلمه کلیدی پیشنهادی:

 • لباس کار
 • تولید لباس کار

اقدامات لازم:

 • اضافه کردن کلمات کلیدی فرعی: لباس کار و تولید لباس کار
 • ویرایش محتوا و اضافه کردن این کلمات به محتوا
 • در صورت لزوم ویرایش عنوان سئو و متا توضیحات
 • لینک سازی داخلی و خارجی

در نهایت مراحل انجام کار را در فایل اکسل گزارش افزایش ورودی را تکمیل و برای هر پروژه ارسال بفرمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *