link building

  • بررسی وضعیت فعلی سایت و آنالیز رقبا
  • تدوین برنامه و استراتژی لینک سازی دستی و فعالیت در شبکه های اجتماعی
  • تدوین برنامه خرید رپورتاژ آگهی براساس بودجه و نیاز
  • تدوین برنامه خرید بک لینک براساس بودجه و نیاز
  • حذف لینک های مخرب و رهایی از جریمه گوگل